Wierzytelności

Firma Crown Management Sp. z o. o. jest podmiotem, który podejmuje na zlecenie swoich Klientów działania mające na celu odzyskanie wierzytelności i zminimalizowanie ryzyka powstawania zatorów płatniczych.

Każda zlecona nam sprawa jest traktowana w sposób zindywidualizowany, a przyjęta strategia ma na celu zwielokrotnienie szans na odzyskanie pieniędzy. Nasze działania są uzależnione od postawy dłużnika. Należy bowiem zauważyć, że część podmiotów opóźniających się z płatnościami wykazuje dobrą wolę, chęć współpracy i zaspokojenia wierzyciela już na etapie WINDYKACJI POLUBOWNEJ. Wielokrotnie taka postawa pozwala na podtrzymanie dalszej współpracy handlowej, co jest korzystne dla każdej ze stron.

W przypadku bezskuteczności działań na etapie WINDYKACJI POLUBOWNEJ przechodzimy do etapu WINDYKACJI SĄDOWEJ, która kończy się uzyskaniem przez wierzyciela tytułu wykonawczego uprawniającego do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jeżeli na etapie windykacji sądowej dłużnik nie ureguluje swojego stwierdzonego orzeczeniem Sądu, to koniecznym jest wszczęcie WINDYKACJI NA ETAPIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO, która w dalszej części postępowania jest prowadzona przez Komornika Sądowego.

All Right Reserver Crown Management.

Design by Czwarte Pietro