Szkolenia

Firma Crown Management, jest akredytowaną spółka szkoleniowo-doradczą, posiadającą certyfikat Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), czyli nowatorskich w skali całego kraju narzędzi zapewniających jakość kształcenia, które zawiera 20 standardów, odnoszących się do 4 obszarów: usługi edukacyjno-szkoleniowej, kompetencji kadry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych.

Firma Crown Management Spółka z o. o., jako podmiot akredytowany, realizuje usługi poprzez Bazę Usług Rozwojowych (PARP)

Szkolenia/doradztwa zamknięte

 • Organizowane i dedykowane są dla pracowników konkretnej firmy lub instytucji
 • pozwalają na wprowadzanie pozytywnych zmian przyzwyczajeń pracowników poprzez doskonalenie strategii rozwoju potencjału ludzkiego oraz wypracowanie u nich oczekiwanych kompetencji i umiejętności;
 • tematyka, dostosowana do profilu Firmy, uwzględnia specyfikę branży;
 • zakres programowy szkolenia, czas jego trwania oraz miejsce są efektem ścisłej współpracy z Klientem
 • realizowane są w dowolnym miejscu w Polsce, na indywidualne zamówienia, dopasowując je do potrzeb i specyfiki firmy klienta i jego branży.

Szkolenia/doradztwa otwarte

 • poprzez staranny dobór tematyki i treści stanowią aktualną odpowiedź na potrzeby rynku;
 • atmosferę pracy łączy się z dążeniem do uzyskania najwyższej jakości usług;
 • dzięki szerokiemu wachlarzowi oferowanych tematów umożliwiają wybór najbardziej optymalnej oferty, która pozwala podnieść kwalifikacje i odnieść oczekiwany sukces.

Oferowane usługi prowadzimy w różnorodnej formie

 • warsztaty szkoleniowe
 • doradztwo
 • konferencje i seminaria
 • indywidualne i grupowe konsultacje

All Right Reserver Crown Management.

Design by Czwarte Pietro