Audyty Prawne

Zespół Crown Management Sp. z o. o. posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia kompleksowych audytów prawnych (due diligence) przedsiębiorstw, w szczególności audytów przedtransakcyjnych, związanych z planowanym przejęciem lub przygotowaniem do sprzedaży.

Usługi z zakresu audytów prawnych, to raport danego przedsiębiorstwa, który zawiera m.in.:

  • Weryfikację sytuacji prawnej badanych podmiotów,
  • Weryfikację stanu prawnego aktywów i pasywów mających stanowić przedmiot transakcji,
  • Analizę dokumentów w szczególności umów,
  • Audyt prawny w tym z zakresu IT, prawa autorskiego oraz ochrony danych osobowych.

All Right Reserver Crown Management.

Design by Czwarte Pietro